Kasva lähijohtajana -valmennus

Kasva lähijohtajana on valmennus esihenkilöinä aloitteleville ja työurallaan eteneville työntekijöille. Valmennus antaa hyvät lähtökohdat esihenkilötyössä onnistumiselle. Valmennuksen myötä osallistujat saavat selkeän kehityspolun nopeampaan lähijohtajan roolin haltuunottoon.

VALMENNUKSEN TOTEUTUS

Valmennuksessa hyödynnetään Howspace -verkkoalustaa, jonka avulla voimme toteuttaa valmennuksen verkko-, lähi- tai hybridivalmennuksena.

Valmennuspäivien välissä osallistujat tekevät yksilöllisiä välitehtäviä ja valmistautuvat siten jokaiseen valmennuspäivään omatoimisesti. Tarvittaessa osallistujat saavat yksilöllistä sparrausta.

Koulutuspäivien sisältö sopii kaikille lähijohtajille yrityksen toimialasta riippumatta.

HYÖDYT VALMENNUKSESTA

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on selkeä mielikuva lähijohtajana toimimiseen. Lähijohtajaroolin erilaiset toimintamallit, edellytykset, vaatimukset ja parhaat käytännöt tulevat tutuiksi.

Harjoittelun avulla on syntynyt suoraan käytäntöön siirrettäviä lähijohtajataitoja. Valmennuksessa on syntynyt myös tukimateriaalia ja verkostoja, joiden avulla osallistuja voi kerrata oppimaansa, kun uusia haastavia tilanteita lähijohtajatyössä nousee esiin.

VALMENNUKSEN MODUULIT

Kokonaisuus muodostuu kuudesta eri moduulista. Valmennuksen kesto on kahdeksan valmennuspäivää, jotka jaksotetaan tilannekohtaisesti 2 – 3 kuukauden ajanjaksolle. Jokainen moduuli käsittää oman tulokselliseen johtamiseen keskittyvän kokonaisuutensa, joten ne voidaan toteuttaa tarvittaessa myös erillisinä koulutuspäivinä.

Moduuli 1: Oman itsensä johtaminen, 2 pv

1. päivä: Oman johtajuuden kehityspolku

 • Lähijohtajarooli kiteytettynä
 • Onnistumisen edellytykset lähijohtajana
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja tiimin erilaisuuden johtaminen, Luontaiset Taipumukset -analyysi
 • Asenne ja osaaminen
 • Tiimin arjen tarpeet, kipupisteet ja mahdollisuudet

2. päivä: Ajattele oikein, johda menestykseen

 • Yrityksen ja omat odotukset lähijohtajan roolista
 • Oman työn organisointi – rakenna tehokkaat rutiinit
 • Omiin tavoitteisiin pääsemisen edellytykset
 • Omasta itsestä huolehtiminen ja työkyvyn kehittäminen

Moduuli 2: Akuuttien tilanteiden hallinta ja ohjaus, 1 pv

Aamupäivä: Turvallisuuden tunteen säilyttäminen arjessa

 • Mitä arjessa tapahtuu, muuttuiko päivän suunnitelmat kerralla – miten selvitä tästä?
 • Kuinka olla rakentava ja säilyttää maltti, kun kaikki ei menekään kuin Strömsössä?
 • Valmiudet toimia ennakoimattomissa tilanteissa – miten kehitän omaa sietokykyäni?

Iltapäivä: Muuttuva ympäristö ja ”tulipalot”

 • Mitä ikävää voi tapahtua – työpaikan riskit
 • Uhkiin varautuminen – voiko niihin varautua?
 • Toiminta, johtajuus ja vuorovaikutus häiriö- ja vaaratilanteissa
 • Lähijohtajan vastuut ja valtuudet vaara- ja läheltä piti -tilanteissa

Moduuli 3: Käytäväjohtaminen, 1 pv

Aamupäivä: Voimaannuttaminen

 • Gembaaminen lähijohtajan toimintatapana – mistä moinen termi?
 • Läsnäolon ja kuuntelun taito, erilaisuuden kohtaaminen
 • Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen

Iltapäivä: Arvostava johtaminen

 • Tietoinen läsnäolo hetkessä
 • Arvostaminen ja kiittäminen, palautteenanto
 • Tavoitteellinen kysymysten käyttö
 • Muutosten käsittely

Moduuli 4. Kokouskäytännöt, 1 pv

Aamupäivä: Taasko turhia kokouksia – vai mikä merkitys?

 • Uusi työtapa tiimillesi: sinun suunnitelmasi ja valmistautumisesi
 • Mitä minulta odotetaan
 • Ole rohkea ja osallistu – kokousosallistujan pelikirja

Iltapäivä: Ohjaustaulut eri tilanteisiin

 • Onnistuvat kokouskäytännöt – suunnittelu
 • Vakioitu kokouskäytäntö ja -malli
 • Kokouksen järjestely ja osallistujien huomiointi
 • Selkeät muistiot ja muistiinpanot – parhaita käytäntöjä etsitään
 • Kokous ohi – mitä sitten?

Moduuli 5: Prosessien johtaminen, 2 pv

1. päivä: Arjen johtaminen

 • Mitä arvoa oma tiimini tuottaa
 • Arvoa tuottavan toiminnan kuvaaminen ja yhteisen toimintatavan löytäminen
 • Käytännön johtaminen ja ongelmanratkaisu oman tiimin kanssa
 • Tiedolla johtaminen lähijohtajan näkökulmasta
 • Systemaattinen seuranta, arvioinnit ja keskustelut lähijohtajan työkaluina
 • Selätä alisuoriutuminen

2. päivä: Sujuva työn tekeminen

 • Mitä on jatkuva parantaminen?
 • Lähijohtajan työkalupakki suorituskyvyn parantamiseen
 • Sujuvan työn mahdollistaminen – pullonkaulojen etsintä ja ratkaiseminen
 • Työpajoja Lean-työkalujen käyttöön

Moduuli 6: Ristiriitatilanteiden ratkaisu, 1 pv

Aamupäivä: Ristiriidat – uhka vai mahdollisuus?

 • Ristiriitatilanteet, tunteet vai faktat pelissä?
 • Miten ja miksi asiat eskaloituvat konflikteiksi työpaikoilla?
 • Lähijohtajan rooli ongelmien ratkaisijana

Iltapäivä: Prosessivirhe vai ymmärrysvirhe?

 • Miten lähestyä vaikeita tilanteita?
 • Sovittelun avaimia lähijohtajan käyttöön
 • Eri näkökulmia sietävän yrityskulttuurin kehittäminen

KIINNOSTUITKO?

Valmennukseen voi osallistua yksittäinen esihenkilö tai tarvittaessa räätälöimme valmennuksen juuri teidän yrityksenne esihenkilötiimille.

Ryhmäkoko vähintään 10 hlöä, hinta 3 900 €/hlö.

Suuremmat ryhmät tai varaukset yksittäiselle yritykselle – ota yhteyttä: Mira Repo, puh: 040 550 7151 tai mira.repo(at)edusavo.fi