Edu4Pro – työkalu parempaan johtamiseen

Mistä saada lisää kilpailuetua yritykselle?
Onko yritykselläsi jo käytössä mittarit, joilla voitte ennakoida ja suunnitella tulevaa vai seuraatteko tuloksia ”taustapeiliin” katsoen?
Kuluja pitäisi karsia mutta mistä niitä otetaan?
Tarvitsetko apua tarjouskilpailujen voittamiseen?

Edu4Pro kuvio.

Edu4Move – määritetään kehitystyön tavoitteet ja kartoitetaan nykytila

Edu4Create – luodaan toiminnan kehittämisen malli (Lean)

Edu4Manage – kehitetään tietojohtamisen malli strategiasta mittareihin

Edu4Learn – EduSavon koulutus-, konsultointi- ja arviointipalvelut kehittämiseen

5 hyvää syytä Edu4Create käyttöönottoon:

  1. Kaikille yhteinen ja oikeanlainen näkemys organisaation toimintatavoista
  2. Apua kokonaisuuksien hahmotukseen ja perehdytykseen (valtava etu etenkin uusille työntekijöille)
  3. Työn tehokkuus paranee, kun hukkatyöstä päästään eroon  
  4. Laatukustannusten kuten esim. reklamaatioiden ja tuotantovirheiden vähentäminen
  5. Prosessijohtaminen on edellytys toimintajärjestelmälle kuten esim. laadunhallintajärjestelmälle.
    Järjestelmän olemassaolo mahdollistaa erilaiset toiminnan sertifioinnit, kuten ISO 9001 -laatustandardin hankinnan.
    Tällaisella sertifioinnilla voi olla ratkaiseva vaikutus kilpailutilanteissa ja etenkin kansainvälisessä toiminnassa.

Edu4Managen avulla voit seurata mm. seuraavien aihealueiden kehitystä:

• Taloudellinen tulos 
• Asiakastyytyväisyys 
• Henkilöstötyytyväisyys 
• Toimittajien tyytyväisyys 

Tietovarastot rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Parempaa ja nopeampaa päätöksentekoa, kun päätökset perustuvat tietoon, joka on etsitty ja analysoitu kulloinkin käsillä olevaa tilannetta varten. Kerätyn tiedon perusteella pystytään ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuuteen. Oikeanlainen tieto auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Referenssit:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on ollut kehittämässä ja pilotoimassa Edu4Pro -tuotenimen alla tarjottavia prosessi- ja tietojohtamisen tuotteita. Olemme tehneet yhteistyötä tuotteiden kehittämisessä EduSavo Oy:n kumppaneiden TCD Consulting & Research Oy:n ja QL Partners Oy:n kanssa jo vuodesta 2014.

Tuoteperheen avulla kuntayhtymämme on pystynyt tehostamaan toimintaansa, pitämään taloudellisen tuloksen erinomaisena sekä palvelemaan asiakkaitaan ennakoivasti. Keskeistä kokonaisuudessa on olleet sujuvat prosessit ja tietoon perustuva päätöksenteko. Yhtenä hyvänä esimerkkinä työkalujen ja toimintaprosessien toimivuudesta oli vuonna 2017 voittamamme Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto, jossa ao. vuoden teema oli tiedolla johtaminen.

Useat suomalaiset oppilaitokset ovat tutustuneet toimintamalliimme ja hakeneet oppia oman toimintansa kehittämiseen. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä näiden teemojen kanssa yhteistyöverkostossamme. EduSavo Oy kumppaneineen kykenee tarjoamaan laadukkaat tuotteet ja ketterät kehityspalvelut eri toimialojen ja erikokoisten organisaatioiden käyttöön. Voin suositella palvelukonseptia myös muille organisaatioille!

Kari Puumalainen
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän johtaja

Kysy lisää:

Soita tai laita viestiä Miralle: 040 550 7151, mira.repo@edusavo.fi

Edu4Pro on kehitetty yhteistyössä TCD Consulting and Research Oy:n ja QL Partners Oy:n kanssa.