LeanFlow tuottavuusohjelma

LeanFlow tuottavuusohjelmassa keskitytään yrityksesi tuottavuuden, kannattavuuden, työilmapiirin ja johtamisen parantamiseen yhdistäen siihen Lean-menetelmät. Tavoitteena on merkittävä henkilöstötuottavuuden ja kannattavuuden kasvu sekä innostunut, työtään itseohjautuvasti kehittävä, sitoutunut työyhteisö.

Usko tai älä, tiimeissäsi on uskomatonta voimaa! Miksi jättäisit sen hyödyntämättä?

Autamme myös kehittämishankkeen rahoituksen haussa.

Kysy lisää tuottavuusohjelmastamme ja nosta yrityksesi tuottavuus uudelle tasolle!  

Tuottavat, itseohjautuvat tiimit:

Hyvä johtaminen ja työkulttuuri mahdollistavat yhteistoiminnallisen kehittämisen. Tiimien työhyvinvointi, sitoutuminen ja turvallisuuden tunne ovat kunnossa. Tiimit oppivat jatkuvasti työssään, reagoivat tuleviin muutoksiin itseohjautuvasti ja hyödyntävät päivittäin Lean menetelmiä työssään.

Hyödyt yritykselle mm:

+ Tuottavuus

+ Parempi kannattavuus

+ Itseohjautuvuus ja muutosnopeus

+ Vaihtuvuus vähäistä

+ Hyvä ja kannustava työkulttuuri

+ Henkilöstön työn imu, motivaatio

+ Sitoutuminen ja innostunut henkilöstö

+ Yhteistoiminnallinen kehittäminen

+ Lean ajattelutapa ja menetelmät hallussa

Tehottomat tiimit:

Tehottoman tiimin tuottavuus on heikkoa ja tehottomuus on haitallista yritykselle, sen toiminnalle, tuottavuudelle ja kannattavuudelle.

Tehottomissa tiimeissä on tyypillistä luottamuksen puute, konfliktien pelko, sitoutumattomuus tekemiseen ja päätöksiin, keskinäisen vastuullisuuden pakoilu ja tulosten sivuuttaminen.

Haitat yritykselle mm:

– Huono tuottavuus

– Huono kannattavuus

– Mikään ei muutu, vaikea saada muutoksia läpi

– Paljon poissaoloja ja vaihtuvuutta

– Huono työilmapiiri

– Laatuongelmia ja toistuvia virheitä

– Yksittäistä puurtamista

– Muutosherkkyys heikkoa