Työyhteisön menestyksen tärkeitä kulmakiviä ovat toimiva viestintä ja kommunikaatio, yhteistyö eri tahojen kesken sekä hyvinvoivat työntekijät. Näiden saavuttaminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä työyhteisöissä on usein monenlaisia persoonallisuuksia ja työskentelytapoja. Tällaisessa tilanteessa työkalut, kuten Insights, voivat olla ratkaisevan tärkeitä.

Mitä Insights-valmennuksella voidaan työyhteisössä saavuttaa?

1. Ymmärrys kunkin työntekijän oman käyttäytymisen vaikutuksesta: Insights auttaa yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa mutta myös kehittämiskohteensa. Kun ymmärrät paremmin omaa käyttäytymistäsi, voit ”säätää” käytöstäsi aina tilanteen mukaan ja näin välttää konflikteja sekä parantaa vuorovaikutusta kollegoidesi kanssa.

2. Tehokkaampi kommunikaatio: Jokainen väriprofiili Insight:ssa edustaa erilaisia kommunikaatiotapoja. Kun tunnistat oman tapasi kommunikoida ja osaat verrata sitä työkavereiden tapaan, auttaa se sinua ymmärtämään, miten erilaiset ihmiset haluavat vastaanottaa tietoa. Oikeanlainen kommunikaatio johtaa selkeämpään viestintään, vähentää väärinkäsityksiä ja parantaa sitä kautta myös työilmapiiriä.

3. Vahvempi tiimityö: Kun työntekijät ymmärtävät toistensa persoonallisuustyyppejä, voivat he muodostaa vahvempia tiimejä. Jokaisella tiimin jäsenellä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja kun nämä tunnistetaan ja hyödynnetään, tiimi voi toimia tehokkaammin ja saavuttaa parempia tuloksia.

4. Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu: Konfliktit ovat ikävä kyllä lähes väistämätön osa työyhteisöjä, mutta niiden vaikutukset voidaan erilaisin keinoin minimoida. Kun työntekijät ymmärtävät toistensa tapoja toimia ja kommunikoida, ovat he paremmin varautuneita konfliktitilanteisiin ja kykenevät ratkaisemaan ne rakentavalla tavalla.

5. Työhyvinvoinnin edistäminen: Kaikki edellä mainitut seikat yhdessä luovat pohjan terveelle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. Kun työntekijät tuntevat olonsa ymmärretyiksi ja arvostetuiksi, työhyvinvointi kasvaa. Tämä puolestaan johtaa parempaan työtehokkuuteen, alhaisempiin sairauspoissaolojen määriin ja kokonaisvaltaiseen parempaan työilmapiiriin.

Insights Discoveryn avulla työyhteisön ja sen jäsenten on mahdollista saada arvokasta tietoa oman työyhteisön kehittämiseen. Sillä ei ainoastaan paranneta yksilöiden itsetuntemusta, vaan ennen kaikkea edistetään yhteistyötä, kommunikaatiota ja työhyvinvointia.

Oli suorastaan hämmentävää lukea testin tuloksia, miten ne osuivatkin nappiin. Raporttiin on eritelty mm. yleiskuvaus henkilön omasta tyylistä toimia, avainvahvuudet ja kehittämiskohteet, merkitys ryhmälle, miten toimia vuorovaikutuksessa, kun vastassa olen minä, sokeat kohdat, miten toimia itseään vastakkaisen tyypin kanssa, johtamistapa ja -tyyli sekä miten motivoida itseni kaltaista tyyppiä. Wau, miten valtava määrä huipputietoa, mitä voi oman tiimin kanssa hyödyntää, jos jokaiselle vastaava valmennuspäivä on pidetty!

Edusavo toteuttaa Insights-valmennuksia yhteistyössä Ylä-Savon Ammattiopiston kanssa ja itsekin juuri viime viikolla päivässä mukana olleena nyt opettelen, miten tämän punaisen tyypin kannattaa kommunikoida vastaantulevan vihreän kaverin kanssa :)

4.3.2024 Mira Repo