TCD Consulting and Research Oy

#1 tiedolla johtamisen ja IT-johtamisen kumppani

Hyödynnä tietojärjestelmien tuottamat tiedot paremmin yrityksesi päätöksenteossa ja toiminnassa. Ratkaisujemme avulla saat käyttöösi ajantasaisen ja tarpeellisen tiedon työntekosi tueksi.

Palvelumme

Analytiikka- ja raportointiratkaisut: Yrityksemme kehittämä BI- ja raportointiratkaisut vastaavat siihen haasteeseen, jossa datan ja informaation kasvusta johtuva ”infoähky” saattaa hämärtää päätöksentekoon tulevan informaation merkityksen. Kehittämisen lähtökohtina ovat olleet johtamisen ja teknologian näkökulmat.

Kyselypalvelut: Kyselyohjelmiston avulla voit toteuttaa nykyaikaiset kyselyt helposti. Raportointi voidaan hoitaa joko web- tai word-raportteina. Organisaatiollesi voit luoda useamman käyttäjän erilaisilla käyttöoikeuksilla ohjelmistoon.

Työajanseuranta: TAIKA -työkalu on kehitetty hallinnoimaan ja kehittämään resurssien tehokasta käyttöä toimialariippumattomasti. Helppokäyttöinen kokonaisuuden hallinta, eikä siihen tarvita muita työkaluja.

Strategiatyökalu: Työkalun tarkoituksena on tuoda strategia näkyväksi koko organisaation henkilöstölle. Keskeinen tavoite on, että strategiatyökalu auttaa organisaatiota pääsemään nykytilasta tulevaisuuden visioon. Tuotteemme avulla organisaatio saa reaaliaikaisen ja visuaalisen käsityksen toimintalogiikasta ja siitä, miten strategiset tavoitteet ja niihin kiinnitetyt operatiiviset toimenpiteet toteuttavat päämäärää. Tuotteemme avulla strategia jalkautetaan koko henkilöstölle asettamalla jokaiselle organisaation tasolle tavoitteita, jotka edistävät myös strategisten tavoitteiden toteutumista.

Konsultointi ja koulutus: Konsultointi- ja koulutuspalvelumme kattavat tietojärjestelmien hyödyntämisen mahdollisuuksista kehittää liiketoimintaa sekä johtamisen eri osa-alueiden kehittämisen ja kouluttamisen. Tämän lisäksi toteutamme asiakaslähtöisesti johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä kehittämishankkeita.

Eduappi: Eduappin alle on koottu yrityksemme koulutuksen järjestäjille tarkoitetut palvelut, kuten raportointi-, kysely- ja koulutuspalvelut. Näitä palveluita on kehitetty tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa heidän tarpeitaan varten.

Tiimi

Referenssit

Lue lisää referensseistä omilta sivuiltamme: Referenssit – TCD Consulting and Research Oy